БългарскиАнглийски

Проф. д-р Георги Лозанов

Професор Доктор Георги Лозанов 1926 г., д.м.н., е лекар – психиатър - психотерапевт, физиолог на мозъка и педагог. Създател е на науката сугестология и нейното педагогическо приложение – сугестопедия, в която се освобождават резерви у учещия при нова организация на учебната комуникация. Създал и ръководил Научно Изследователски Институт по Сугестология, София, България; Център по Сугестология и Развитие на Личността към СУ "Св. Климент Охридски", София, България; Международен Център по Десугестология, Виена, Австрия; Международен Център за Обучаване на Преподаватели, Викторсберг, Форалберг, Австрия и Международна Асоциация на Треньорите на Лозанов, София, България.

Трудове на Лозанов
 • Лозанов Г., Внушението, в кн. “Ръководство по психотерапия”, Е. Шаранков, Г. Lозанов, И. Петров, и А. Атанасов, София, 1968, стр. 47
 • Лозанов Г. Въпроси на хипносугестията, Съвременна медицина, 1955, кн.9, стр. 71
 • Лозанов, Г., Диссоциированние движения глазних яблок в физиологическом и гипнотическом сне и теория сна, Журн. Невропат. И психиатрии, М., IX, 1959, 9, 1095-1099
 • Лозанов Г., В. Бакалска и И. Петров, За някои особености на двигателната и речевата функция при задръжни състояния на кората на главния мозък, Известия на института по експериментална медицина при БАН, 1957, т. II, стр. 567
 • Лозанов Г., О существовании в подкорие ассоциативних сухпрануклеарних центров движения глазних яблок, Доклади БАН, 1964, 17, 2, стр. 201
 • Лозанов Г., О физиологических механизмах феномена Белла, Доклади БАН, 1963, 16, 7, стр. 781
 • Лозанов Г., Сугестология, София, Наука и изкуство, 1971
 • Лозанов Г., Сугестопедията – път към хипермнезия в учебния процес, Народна просвета, 1968, 6, стр. 23
 • Лозанов Г., Е. Гатева, Сугестопедично практическо ръководство за преподаватели по чужди езици, Научно-изследователски институт по сугестология,1981,София
 • Лозанов Г., Сугестопедия – Десугестивно обучение; Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2005
 • Лозанов Г., Резервопедия; Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2009